Currículum Vitae

Experiència professional

  • Professor Acadèmia Accés, Barcelona. Professor preparació cursos de Selectivitat de Matemàtiques.
  • Professor Acadèmia Inedu, Barcelona. Professor preparació cursos de Selectivitat de Matemàtiques, Física i Química.
  • Professor particular de ciències a Acadomia, Barcelona.
  • Professor de Química Acadèmia Eire, Badalona.
  • Professor de ciències Acadèmia Psicoform, Sant Joan Despí.

 

Formació acadèmica

  • Certificat superior C2 de llengua catalana, Barcelona.